Prosba slovenským biskupom, aby bránili výhradu vo svedomí pred svetom


Výhrada vo svedomí na vývoj, dispenzáciu, aplikáciu a príjem vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniach z potratených detí

Klikni sem ak sa Ti formulár nezobrazil na mobilnom zariadení správne alebo celý.

Chcete sa o tejto téme dozvedieť viac? Prosím, prečítajte si článok Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím?

Invalid Input
Uvedomujem si spolu s Učiteľským úradom Cirkvi, že „...[v]edomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ.“[1]
 
Uvedomujem si spolu s Učiteľským úradom Cirkvi, že „...[z]a predmet konkrétneho mravného skutku... neslobodno uznať proces alebo výsledok výlučne fyzického poriadku, lebo tie by sa mali posudzovať podľa toho, že vyvolávajú istý stav vecí vo vonkajšom svete... Správny je... taký úsudok, ktorého predmet zodpovedá dobru osoby a zachováva pre ňu mravne významnejšie dobrá.“[2]
 
Uvedomujem si spolu so svätým Alfonzom Mária de Liguori, že „...nestačí robiť dobré skutky, treba ich dobre robiť. Aby však naše skutky boli dobré a dokonalé, musíme ich robiť s jediným úmyslom páčiť sa Bohu.[3]
 
Uvedomujem si spolu s Kongregáciou pre náuku viery, že „...[z]a každým ‚nie‘ žiari v snahe o rozlišovanie medzi dobrom a zlom veľké ‚áno‘ na uznávanie nedotknuteľnej dôstojnosti a hodnoty každého jednotlivca a neopakovateľnej ľudskej bytosti povolanej na existenciu.“[4]
 
A preto prosím všetkých slovenských biskupov, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí
 
vedeckých pracovníkov,
ktorí sa odmietajú podieľať na vývoji vakcín, pri ktorom sú na akomkoľvek jeho stupni použité embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie;
 
odborníkov ako farmaceutov a lekárov,
ktorí odmietajú dispenzovať či aplikovať vakcíny vyprodukované alebo testované na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách;
 
rodičov a jednotlivcov,
ktorí odmietajú prijať pre seba či pre osoby v ich starostlivosti ako sú deti či staršie osoby vakcíny vyprodukované alebo testované na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.

[1] Pápež Ján Pavol II.: Encyklika Evangelium vitae. O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života. 25. marca 1995. Dostupné on-line.
[2] Pápež Ján Pavol II.: Encyklika Veritatis splendor. O základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti. 6. augusta 1993. Dostupné on-line.
[3] Sv. Alfonz Mária de Liguori, Practica di amar Gesu Cristo, VII, 3.
[4] Kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia Dignitas personae. O niektorých otázkach bioetiky, Rím, 2008, ods. 37 v časti Záver. Dostupné on-line.
Ak chcete pod prosbu pridať svoje meno, musíte s ňou vyjadriť Váš súhlas.

Osobné údaje


Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, vyberte svoje povolanie.
Zadajte, prosím, jedinečnú e-mailovú adresu. Podpísať sa z rovnakej e-mailovej adresy je možné iba raz.
Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte správnu hodnotu.

Pre vyhľadanie všetkých obcí na Slovensku, prosím, zmažte text v poli a začnite písať názov Vašej obce, ponuka sa automaticky zobrazí. Pokiaľ iba vyhľadávate v zozname, uvidíme zoznam iba po obce, ktorých meno začína na písmeno K. Pokiaľ pochádzate z Českej republiky, začnite písať Česká republika, ak z iného zahraničia, začnite písať Zahraničie a vyberte túto položku zo zoznamu.

Invalid Input
Invalid Input
Ak chcete pod prosbu pridať svoje meno, musíte s ňou vyjadriť Váš súhlas.
Nesprávny povinný údaj!